top of page
Keresés

Globális hűtőközeg-szabályozás: mik a lehetőségek?

Kiadás dátuma: 2024.05.09.

 

A 2025-től 2030-ig tartó időszak teli lesz nagy kihívásokkal a hűtőközegek tekintetében és fontos döntéseket kell meghozni, mivel sok országban nagyszámú új szabályozás lép életbe.

 

Európában az új F-gáz szabályozás 2024. március 11-én lépett hatályba. 2025-től már új tilalmak lépnek életbe a hűtőközegek felhasználására vonatkozóan. Ezzel párhuzamosan 2023 januárjában javaslatot nyújtottak be az ECHA-nak (Európai Vegyianyag-ügynökség) a PFAS-anyagok (beleértve a fluortartalmú hűtőközegeket) Európában történő felhasználásának korlátozására. A javaslat értékelése jelenleg zajlik, az elfogadásáról szóló határozatot pedig a következő hónapokban kell közzétenni. 

 

A HFC (fluorozott szénhidrogén) hűtőközegek használatát az Egyesült Államokban a 2020 decemberében aláírt amerikai innovációs és gyártási törvény (AIM Act) szabályozza. A legtöbb terméknél és rendszernél az EPA maximális GWP-határt szabott meg, míg néhány alkalmazásban az EPA felsorolta a korlátozott HFC-ket vagy HFC-keverékeket. A gyártóknak biztosítaniuk kell, hogy az AIM Act Technology Transition Rule értelmében meghatározott korlátozások teljesítése mellett az EPA jelentős új alternatívákra vonatkozó szabályzatának (SNAP) előírásainak is megfeleljenek. Ezenkívül Kalifornia, New York és Washington állam túllép a SNAP-határozatokon, és bizonyos alkalmazásoknál GWP-korlátokat ír elő, míg Maine állam 2030-tól betiltja a PFAS-anyagok használatát. Az ebben a bejegyzésben ismertetett hűtőközeg-lehetőségek azonban csak az AIM törvény korlátozásai.

 

Egyéb szabályozások, amelyek a Montreali Jegyzőkönyv Kigali-módosításával összhangban HFC-hűtőközeg-korlátozásokat írnak elő: a „fluorozott szénhidrogén-alternatívák ajánlott listája” Kínában, „Az ózonréteget lebontó anyagokra és a halogénezett szénhidrogén-alternatívákra vonatkozó előírásokat módosító rendeletek” Kanadában, Ausztrália HFC fokozatos leállítása és a „Törvény a fluorozott-szénhidrogének ésszerű használatáról és megfelelő kezeléséről” Japánban. Figyelembevéve a fent említett összes szabályozás által támasztott korlátozásokat, az alábbiakban ismertetjük az egyes alkalmazásokhoz tartozó forgatókönyvet a különböző országokban.

 

Háztartási hűtés

·        Az EU-ban 2026-tól betiltják a fluortartalmú hűtőközegek használatát. Ezen alkalmazásnál az új egységekben a HC-k (szénhidrogének) a domináns hűtőközegek, így a fluortartalmú hűtőközegek betiltásának várhatóan nem lesz jelentős hatása. Ezenkívül a lehetséges PFAS-korlátozások nem érintik ezt az alkalmazást, mivel a fluortartalmú hűtőközegek használatát az F-gáz tiltja majd

·        Az USA-ban 2025-től ennek az alkalmazásnak a GWP határértéke 150. A HC-k használata a háztartási hűtéshez az USA-ban is magas, azonban a 150-nél alacsonyabb GWP-vel rendelkező fluortartalmú hűtőközegek is megengedettek. A Maine államban már beütemezett PFAS-korlátozások a jelenleg használt lehetőségek közül a természetes hűtőközegekre korlátozzák a választást.

·        Legjobb tudomásunk szerint erre az alkalmazásra nincs konkrét tilalom Ausztráliában, Kanadában, Kínában vagy Japánban.

 


Hűtőberendezés (kompakt):

·        Az EU-ban 2025-től tilos a GWP≥150-es fluortartalmú hűtőközegek használata kereskedelmi és egyéb kompakt egységekben. Ezekben az alkalmazásokban már használnak HC-ket, különösen az R-290-et (propán). Más, 150-nél kisebb GWP-vel rendelkező hűtőközegeket, beleértve a fluortartalmúakat is, engedélyezni fogja az F-gáz szabályozás, de ezeket a PFAS-korlátozások betilthatják. Néhány példa az R-471A, R-454C vagy R-455A . 

·        Az Egyesült Államokban a 150-es GWP-határ 2025-től érvényes a kiskereskedelmi élelmiszer-hűtőegységekre, 2026-tól pedig a kompakt kereskedelmi jéggépekre. Az alkalmazás lehetőségei ugyanazok, mint az EU-ban. 

·        Kínában az R-290 a javasolt hűtőközeg a kereskedelmi forgalomban lévő kompakt hűtőkhöz.

·        Kanadában 2025-től csak a GWP<150-es hűtőközegek engedélyezettek a kompakt hűtőkben. Ennek következtében a hűtőközeg-választék ugyanaz lesz, mint az EU-ban és az Egyesült Államokban.

 

Hűtőberendezés (telepített, nem kompakt):

·        Az EU-ban a 40 kW vagy nagyobb névleges teljesítményű, kereskedelmi használatra szánt központi hűtőrendszerek GWP-határa 2022 óta 150 (1500 a kaszkádrendszerek primer hűtőkörénél). Az új egységeknél az R-744 (CO2) a leggyakoribb lehetőség. Az összes többi telepített hűtőberendezés esetében 2030-ig megengedett a 2500-ig terjedő GWP-vel rendelkező hűtőközegek használata. Ez azt jelenti, hogy a következő hat évben a magasabb GWP-ű hűtőközegek, például R-448A, R-449A és R-452A megengedettek, hacsak nem tiltják be addig a PFAS korlátozásokkal. 2030-tól a GWP határértéke 150.

Az egyik lehetőség a természetes hűtőközegek, amelyek kiválasztása az egység típusától függ. Általában az R-290-et alacsony hűtőközeg-töltetű egységek esetén használják, míg az R-744 a nagyobb töltetű egységek esetében ajánlott. A másik lehetőség az alacsony GWP-vel rendelkező hűtőközegek (például R-471A, R-454C vagy R-455A), hacsak nem fogják tiltani a PFAS korlátozások. 

·        Az USA-ban a „kiskereskedelmi hűtött élelmiszer feldolgozó és kiszolgáló berendezések” kategóriába tartozó, 500 g-nál kevesebb hűtőközeggel rendelkező egységeknél – a jégkészítők kivételével – 2027-től betiltják a 150-nél magasabb GWP-vel rendelkező hűtőközegeket. Ezért a lehetőségek ugyanazok, mint a kompakt egységeknél. Az 500 g-nál nagyobb hűtőközeget tartalmazó alkalmazásokban azonban 2027-től bizonyos hűtőközegek betiltásra kerülnek, kivéve a jégkészítőket, ahol ez a tiltás 2028-tól lesz érvényes. Például az R-404A, R-410A, R-134a és R- A 407C betiltásra kerül, míg az R-448A és az R-449A engedélyezett lesz.

·        Kínában az R-744 az ajánlott hűtőközeg ipari és kereskedelmi hűtőberen-dezésekhez.

·        Kanadában 2020-tól tilos a 2200 feletti GWP-vel rendelkező hűtőközeg kereskedelmi vagy ipari központosított hűtőrendszerekben és kondenzációs egységekben. Az összes más országoknál említett hűtőközeg, beleértve az R-448A, R-449A és R-452A, megengedett.

·        Japánban 2025-től tilos az 1500 feletti GWP-vel rendelkező hűtőközeg a hűtőaggregátokban és hűtőegységekben. Az R-452A nem tartozik ezen korlátozás alá, az R-448A és az R-449A azonban igen.


 

Folyadékhűtők: 

 

·        Az EU-ban 2027-től a 12 kW-nál kisebb teljesítményű folyadékhűtőknél 150-es GWP-határt kell alkalmazni, míg 2032-től tilos a fluortartalmú hűtőközegek használata. Ennek az alkalmazásnak a 2032-ig tartó lehetőségei közé tartozik az                R-1234yf, R-471A, R-1234ze és R-152a (jellemzően közepes nyomású folyadékhűtőkben használatos). 2032-től csak természetes hűtőközegek engedélyezettek. A 12 kW-nál nagyobb teljesítményű egységek esetében, amelyek GWP-határa 2027-től 750 lesz, a közepes GWP-vel rendelkező legnépszerűbb opciók az R-513A, R-450A vagy R-515B (közepes nyomású folyadékhűtők), valamint az R-32, R-452B vagy R-454B (nagynyomású folyadékhűtők).

·        Az USA-ban 700 GWP a határ a kompakt berendezések esetében. Ez a határérték 2026-ban lép érvénybe az ipari technológiai hűtéseknél, -30 °C feletti kilépő folyadékhőmérséklet esetén, 2028-ban a 30 °C vagy annál magasabb hőmérséklet esetén, és 2025-től a komforthűtés és a jégpályák esetében. Az EU-ban példaként bemutatott hűtőközegek GWP értéke 700 alatti, így az USA-ban is engedélyezettek lesznek.

·        Kínában az R-32, R-1234ze, R-1234zd, R-515B, R-513A az ajánlott hűtőközeg a nagy és közepes méretű hűtöttvizes (HP) egységek számára.

·        Kanadában 2025-től a GWP határérték 750, így ugyanazok a hűtőközegek engedélyezettek, amelyek az EU-ban szerepelnek. 

 

Klímaberendezések és hőszivattyúk

·        Az EU-ban az 50 kW-nál kisebb teljesítményű kompakt blokkok esetében a GWP határérték 2027-től 150, míg 2032-től minden F-gáz betiltásra kerül. Ez azt jelenti, hogy az általánosan használt R-410A, R-32, R-452B, R-454B már 2027-től betiltásra kerül. Valószínűleg az R-290 lesz alkalmazva, mivel a kompakt egységek a szabadban is elhelyezhetők, és ez megkönnyíti a biztonsági előírások betartását. Más, 150-nél kisebb GWP-vel rendelkező hűtőközegek azonban 2032-ig engedélyezettek, hacsak nem tiltják majd őket a PFAS korlátozások. Az 50 kW-nál nagyobb teljesítményű kompakt egységekre a 150-es GWP-határérték 2030-tól érvényes. A természetes hűtőközegeken kívül megengedettek a 150-nél alacsonyabb GWP-értékű szintetikus hűtőközegek is, ha nem tiltják PFAS-korlátozások, például R- 1234ze, R-1234yf és R-471A. A 12 kW-nál kisebb teljesítményű split egységek GWP-határa 150 a (levegő-víz) berendezés esetében 2027-től, a (levegő-levegő) esetében 2029-től. Az F-gázok használata pedig 2035-től tilos lesz. Néhány 2035-ig elérhető opció az R-1234yf, R-1234ze és R-471A, hacsak nem tiltják őket a PFAS korlátozások. A 12 kW-nál nagyobb teljesítményű split egységek esetében 2029-től 750 a GWP határértéke, így az R-32, R-452B és R-454B engedélyezett marad. 2033-ban a GWP limit 150 lesz. A lehetőségek megegyeznek a kisebb egységeknél leírtakkal.

·        Az USA-ban 2025-től a 700-as GWP-határ  lesz érvényben a telepített lakossági és kiskereskedelmi ACHP berendezéseknél. Ez azt jelenti, hogy az általánosan használt R-32, R-452B és R-454B engedélyezett lesz. 

·        Kínában az ajánlott hűtőközeg az R-290 a szobaklímákhoz és az R-32 a légcsatornás splitekhez és a hűtöttvizes (HP) egységekhez.

·        Japánban 750-es GWP-határ van érvényben 2018 óta a szobaklímákra, és 2020-tól a kereskedelmi klímák esetében. Ez azt jelenti, hogy az USA-nál említett hűtőközegek Japánban is használhatók. 

·        Ausztráliában 2024-től 750-es korlát vonatkozik a 2,6 kg-ig terjedő hűtőközeg-töltetű kis klímaberendezésekre. Az USA esetében felsorolt ​​hűtőközegek Ausztráliában is használhatók.

 

Szerző: Miriam Solana Ciprés / Carel


Eredeti cikk elérhetősége: Link

2 megtekintés0 hozzászólás

Comments


bottom of page